E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Dokumentacijske zbirke  >  Zbirka mikrofilmske dokumentacije
Mikroteka Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture sadrži mikrofilmove tehničke dokumentacije spomenika kulture, čiji se originali nalaze u planotekama konzervatorskih odjela službe zaštite kulturne baštine i drugih ustanova. Snima se od 1979. godine. Do danas je snimljeno oko 90.000 snimaka, koje se obzirom na njihov izvor dijele u tri skupine:

1) tehničku dokumentaciju nastalu terenskim radom Konzervatorskih odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture;

2) tehničku dokumentaciju nastalu radom ustanova izvan sastava Ministarstva kulture, čije je područje djelovanja nepokretna kulturna baština (Hrvatski restauratorski zavod, Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonski fakultet – Katedra za povijest i oblike arhitekture, Zavod za obnovu Dubrovnika);

3) tehničku dokumentaciju pohranjenu u muzejima i javnim ustanovama (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Fundacija Meštrović Zagreb – Split, Nacionalni park Brijuni, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb).

Pod pojmom mikrofilmske dokumentacije podrazumijevaju se: mikrofilmske kartice, plan film (tzv. mikrofiš), svici 35 mm mikrofilma, te prateća obavijesna pomagala (registratori s kartotekom snimljene dokumentacije).

Za mikrofilmsku dokumentaciju, tehničku opremu, te davanje na uvid i omogućavanje izrade reprodukcije (fotografija, MF – reprodukcija, skeniranje i pohranjivanje na odgovarajući medij), odgovorna je osoba sa statusom voditelja zbirke.


Uvjeti i način poslovanja Mikroteke

1. RADNO VRIJEME I NAČIN POSLOVANJA SA STRANKAMA

1.1. Radno vrijeme poslovanja sa strankama jest svaki radni dan 9.00 - 12.00 sati.

1.2. Stranka je dužna dolazak najaviti telefonom (01/48 66 515), te specificirati zahtjev 24 sata prije posjeta mikroteci.

1.3. Neopravdani nedolazak po dogovoru poništava prethodni zahtjev i potrebno ga je  ponovno obnoviti.
(Stavka 1. 2. i 1. 3. ne primjenjuje se kod hitnih zahtjeva, i to isključivo djelatnika Ministarstva kulture, te ostalih državnih tijela Republike Hrvatske.)

1.4. Za uvid u dokumentaciju potrebno je ispuniti Zahtjevnicu u kojoj se navodi dokumentacija u koju je zatražen uvid i u koju svrhu.

2. DOSTUPNOST I IZRADA REPODUKCIJA

2.1. Mikrofilmski dokumenti ne mogu se dati na posudbu ili iznositi izvan zgrade od strane druge osobe, osim u iznimnim slučajevima, koje odobrava pomoćnik ministra u čijoj se nadležnosti mikroteka nalazi. Za svaku takvu posudbu potrebno je izraditi ugovor o posudbi s popisom posuđenih dokumenata i naznakom vremana posudbe. U mikrofilmske dokumente ubrajaju se i prateća obavijesna pomagala (registratori s obrađenom i popisanom mikrofilmiranom dokumentacijom).

2.2. Za iznošenje mikrofilmske dokumentacije radi daljnje obrade ili izrade reprodukcija izvan Ministarstva kulture ovlašten je isključivo voditelj zbirke. Nakon obrade dokumentacije ili izrade reprodukcija voditelj je dužan istu vratiti.

2.3. Mikrofilmska dokumentacija navedena pod točkama 1. i 2. u uvodnom dijelu, daje se korisnicima na uvid na mikročitaču bez ograničenja. Izrada reprodukcija iz MF pod točkom 1, slobodna je. Troškove izrade reprodukcije snosi naručitelj, i to izravno ustanovi koja ima tehničke uvjete za izradu reprodukcija (skeneri i reproduktori za mikrofilm).

2.4. Za izradu reprodukcija iz MF pod točkom 2. uvodnog dijela, potrebno je zatražiti dopuštenje ustanove stvaratelja  dokumentacije.

2.5. Za uvid u mikrofilmiranu dokumentaciju ustanova navedenih pod točkom 3. uvodnoga dijela, potrebno je zatražiti pisano odobrenje, koje izdaje ustanova vlasnik izvorne dokumentacije, odnosno obratiti se izravno toj ustanovi, radi uvida u izvornu dokumentaciju.

3. OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik se obvezuje poštivati zakonom propisana autorska prava (navođenje izvora MF dokumenta i navođenje ustanove čiji je izvornik snimljen). Reprodukciju dokumentacije nije dopušteno upotrebljavati u komercijalne svrhe.

  
  Zahtjevnica za korisnike (sve zbirke)
  

Mikroteka: Jadranka Galiot Kovačić
tel.: 01/48 66 515; e-pošta: jadranka.galiot-kovacic@min-kulture.hr   Makarska, Stara crkva sv. Marije, Franjevački samostan Makarska, pogled zapad, izradili Darije Jakaša, d. i. geod., Igor Horović, geod. tehn, 1989. godine,   MK – UZKB – MF 94194


Povijesna urbanistička cjelina Virovitica, Prikaz razvoja Virovitice 1862. godine, MK – UZKB – MF 42070 


Položajni nacrt Narodnog kazališta Bjelovar, Mažuranićeva ulica, autor Aleksandar Freudenreich, 1949. godine
MK – UZKB – MF 43825
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature