E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjiga i nakladništvo  >  Financiranje programa

Potpora izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija

Sufinanciraju se časopisi, listovi u kulturi i elektroničke publikacije koje naročito pridonose kulturnoj živosti i raznolikosti te intenzitetu kulturnog života Republike Hrvatske. Pri odlučivanju se uzimaju u obzir programska profiliranost, kontinuiranost izlaženja, aktualnost, selektivnost i kritičnost, koncepcijska ujednačenost, likovno-grafičko oblikovanje i izvedba te regionalna zastupljenost.


Potpora književnim manifestacijama

Velik broj književnih manifestacija koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulture i povijesti, redovito se financira već duži niz godina. U okviru sufinanciranja književnih manifestacija potpomažu se nastupi hrvatskih nakladnika i autora na međunarodnim, domaćim i inozemnim sajmovima knjiga i drugim događanjima vezanim uz knjigu i nakladništvo. Od posebnog su prioriteta književne manifestacije posvećene problematici suvremene hrvatske i svjetske književnosti.


Potpora za poticanje književnog stvaralaštva

God. 2005. prvi je put raspisan Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva s ciljem stimuliranja književnoumjetničkog i prevoditeljskog rada. Na natječaj je prijavljeno 140 projekata, a dodijeljeno je 25 potpora, od toga 4 godišnje u iznosu od 84.000,00 kn bruto, šest polugodišnjih u iznosu od 42.000,00 kn bruto i petnaest tromjesečnih u iznosu od 21.000,00 kn bruto. Većina potpora dodijeljena je autorima za prozno i pjesničko stvaralaštvo te manji dio za prijevode i antologičarski rad. 


Potpora izdavanju knjiga

Potpora se dodjeljuje nakladnicima za izdavanje vrijednih knjiga za čije je objavljivanje potrebno osigurati posebna sredstva za istraživački, književno-povijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad kao i za iznimna pjesnička, prozna i književno-esejistička djela, naročito suvremene domaće produkcije.


Potpora inozemnim nakladnicima

Inozemnim se nakladnicima dodjeljuje potpora za prevođenje književnih tekstova hrvatskih autora na strane jezike te se time kontinuirano potiče promidžba hrvatske književnosti u svijetu.


Otkup knjiga za narodne knjižnice

Otkup knjiga nastoji obuhvatiti djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost, djela suvremene domaće književnosti i publicistike te sabrana, odabrana i kritička izdanja – djela hrvatskih autora. Knjige se otkupljuju u  20, 80, 85, 175 i 255 primjeraka, a namijenjene su popuni knjižnih fondova dvjestotinjak narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Ne otkupljuju se komercijalna i ponovljena izdanja te priručnici i udžbenici.

Pri otkupu prednost imaju vrijedna djela suvremene hrvatske književnosti, naročito mladih prozaika i pjesnika. Otkupljuju se i novi prijevodi kojima se popunjavaju praznine u hrvatskoj kulturi. Potrebno je naglasiti da se posljednjih godina sve više prevode temeljna djela iz područja društveno humanističkih znanosti.

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature