E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Audiovizualne djelatnosti   >  Financiranje programa


- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07,90/11)


- Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 144/14)
- Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala ( NN 5/14 NN 61/14)
- Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 3/15)
- Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 127/14)

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a