E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Impresum

Redakcija:

Marija Šiško Omrčen, izvršna urednica
Služba za web i Culturenet
e-mail: marija.sisko@min-kulture.hr
info@culturenet.hr 
tel: 01 4866-514

Ivana Jurčević, suradnica
Dijana Haramina Futivić, suradnica
Marija Rubić (kulturne djelatnosti: knjiga i nakladništvo, izvedbene i vizualne umjetnosti) 
e-mail: marija.rubic@min-kulture.hr 
Matea Kolendić (kulturne djelatnosti: arhivi, knjižnice i muzeji)
e-mail: matea.kolendic@min-kulture.hr 
Gordana Jerabek (kulturna baština) 
e-mail: gordana.jerabek@min-kulture.hr
Ivan Študir (međunarodna suradnja)
e-mail: ivan.studir@min-kulture.hr
Krešimir Račić (strateško planiranje)
e-mail: kresimir.racic@min-kulture.hr
Hrvoje Pavičić (propisi)
e-mail: hrvoje.pavicic@min-kulture.hr                
Ana Bogut (glavno tajništvo)
e-mail: ana.bogut@min-kulture.hr
Jasminka Draženović (informatika)
e-mail: jasminka.drazenovic@min-kulture.hr
 Autor vizualnog identiteta: g. Boris Ljubičić

>> Vizualni identitet u vektorskom formatu (eps, 3,2 MB zip)
 
>> Skica / način ispravnog korištenja vizualnog identiteta  (jpg, 1,1 MB)


>> Engleska verzija vizualnog identiteta u vektorskom formatu (eps, 3,1 MB)

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature