E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zvanja u struci  >  Dokumentacija koja se podnosi Stručnom povjerenstvu za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti
U skladu s čl. 7., čl. 8., čl. 9. i čl. 10, a prema čl. 27. Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09) kandidat koji podnose zahtjev za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci prilaže slijedeće dokumente:
 
1.  životopis
2.  bibliografiju objavljenih radova
3.  popis konzervatorsko-restauratorskih radova sa sažetim opisom (osnovni podaci o kulturnom dobru; sažeti opis radova koje je kandidat na njemu izveo treba sadržavati osnovno obrazloženje konzervatorsko-restauratorskog pristupa, vrstu i obim radova - do 900 znakova po predmetu/objektu)
4.  dokaze o ispunjavanju traženih količinskih kriterija (odnosi se na izbor radova kojima se dokazuje ispunjavanje minimalnih količinskih kriterija) sukladno stručnim i znanstvenim kriterijima koje navodi Pravilnik
Pojašnjenje:
- dokaze je potrebno razvrstati i imenovati po navedenim tablicama npr. konzervatorsko restauratorski radovi 1.3. ili publikacije i izložbe 5.5.
- potrebno je navesti za koju se užu specijalnost pojedini rad prijavljuje i priložiti cjelovitu dokumentaciju upotpunjenu fotografskim i grafičkim prilozima
- za publikacije je potrebno priložiti fotokopije članaka ili internet adresu na kojoj je rad objavljen
- za izložbe u segmentu prezentacije radova potrebno je priložiti fotokopiju popratnog tiskanog materijala, a ako se radi o sudjelovanju na velikim izložbama prilaže se fotokopija vlastitog restauratorskog doprinosa iz kojeg je vidljiv opseg učešća u projektu
- za objavljene knjige priložiti bibliografsku jedinicu i dostaviti primjerak knjige biblioteci Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH u Zagrebu
- za izlaganje je potrebno priložiti tekst, odnosno program i sažetke predavanja
- za stručno usavršavanje potrebno je priložiti potvrde o uspješno završenom programu, radionici, tečaju itd.
- za dokumentacijsku i stručnu organizacijsku i savjetodavnu djelatnost potrebno je priložiti sažetke objavljenih radova po pojedinim područjima i temama
5.   ako kandidat ima akademski stupanj doktora ili magistra znanosti prilaže sažetak disertacije ili magistarskog rada s potpunim bibliografskim podacima
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature