E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Financiranje  >  Proračun Ministarstva kulture za 2009.

MINISTARSTVO KULTURE
1.115.790.997
MINISTARSTVO KULTURE
329.424.722
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA
87.958.518
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA
82.808.518
INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
2.000.000
OBNOVA VOZNOG PARKA
150.000
OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA
1.500.000
OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA
1.500.000
PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE
241.466.204
HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO
300.000
OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI
6.500.000
NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI
1.800.000
ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA
49.229.032
MATICA HRVATSKA
6.685.700
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
6.906.600
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA
16.463.254
DAROVNI UGOVOR -OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG
UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA
700.000
KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)
884.104
ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU
2.197.514
INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE
4.000.000
OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
24.000.000
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE
120.000.000
NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE
1.800.000
ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE
75.697.668
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE
49.599.432
SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA
500.000
FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA
800.000
ZAŠTITA PRIRODE
8.857.800
NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
1.170.000
NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA
2.240.000
NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE
200.000
EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a)
200.000
IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA
100.000
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI
243.000
OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE
200.000
USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" (EU PHARE PROJEKT)
691.936
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
10.895.500
ARHIVSKA DJELATNOST
78.212.391
PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI
5.800.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
72.412.391
MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST
102.258.095
PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI
22.867.881
NOVE MEDIJSKE KULTURE
5.603.254
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
73.786.960
KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST
133.769.683
PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI
44.224.881
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
89.544.802
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
65.262.500
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
8.162.500
KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO
38.000.000
PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI
18.900.000
POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNIČARE
200.000
AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJI
77.159.235
PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA
76.390.000
INFORMATIVNE USLUGE HINA-i
22.610.000
MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA " GLAS HRVATSKE"
11.880.000
FILM I KINEMATOGRAFIJA
35.000.000
SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU
4.000.000
POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT
1.300.000
POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK
1.000.000
KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk
600.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
769.235
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
769.235
DJELATNOST ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
254.006.703
ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
217.700.427
ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE
27.480.427
ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA
18.000.000
ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA
80.000.000
KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
40.000.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a)
11.930.000
RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI
4.500.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)
35.790.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM
RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA
36.306.276
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
36.306.276

MINISTARSTVO KULTURE 1.115.790.997
MINISTARSTVO KULTURE 329.424.722
ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE 75.697.668
ARHIVSKA DJELATNOST 78.212.391
MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 102.258.095
KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST 133.769.683
KNJIŽNIČNA DJELATNOST 65.262.500
AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJI 77.159.235

DJELATNOST ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

254.006.703

   

 

  

    

PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE

   

241.466.204

HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO 300.000
OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI 6.500.000
NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI 1.800.000
ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA 49.229.032
MATICA HRVATSKA 6.685.700
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA 6.906.600
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA 16.463.254
DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA
PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA
700.000
KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT) 884.104
ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU 2.197.514
INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE 4.000.000
OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ 24.000.000
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE 120.000.000

NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

  

1.800.000

 

 

 

KULTURNE DJELATNOSTI - PROGRAMI

     170.396.016

ARHIVSKA DJELATNOST 5.800.000
MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 22.867.881
NOVE MEDIJSKE KULTURE 5.603.254
KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 44.224.881
KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO 38.000.000
KNJIŽNIČNA DJELATNOST 18.900.000

FILM I KINEMATOGRAFIJA

  

35.000.000

  

 

 

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE

 

75.697.668

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NP, PP I DZZP 49.599.432
SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA  500.000
FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA 800.000
ZAŠTITA PRIRODE 8.857.800
NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.170.000
NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA 2.240.000
NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE 200.000
EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a) 200.000
IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA 100.000
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI 243.000
OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE 200.000
USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT 691.936
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 10.895.500

 

 

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

217.700.427

ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE 27.480.427
ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA 18.000.000
ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA 80.000.000
KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 40.000.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a) 11.930.000
RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 4.500.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a) 35.790.000

 

>> Proračun Ministarstva kulture za 2009. (PDF verzija)

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a