E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
UNESCO  >  Programska područja  >  Kultura

 Od 1972. godine kada je usvojena Konvencija za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine do današnjeg dana na Listu je upisano 830 dobara (644 kulturnih, 162 prirodnih i 24 mješovitih dobara). Upisana dobra Republike Hrvatske na UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine su:

Split - Peristil

Dioklecijanova palača i srednjovjekovni Split (1979) - Careva palača jedno je od najznačajnijih djela kasnoantičke arhitekture ne samo po očuvanosti pojedinih izvornih dijelova i cjeline, nego i po nizu originalnih arhitektonskih formi koje navještaju novu ranokršćansku, bizantsku i ranosrednjovjekovnu umjetnost. Katedrala je izgrađena u Srednjem vijeku rabeći materijale antiknog mauzoleja. Romaničke crkve iz dvanaestog i trinaestog stoljeća, srednjovjekovne utvrde, te gotičke, renesanse i barokne palače nalaze se unutar rimskih zidina tvoreći tako harmoničnu cjelinu. (Službene stranice grada Splita)

Stari grad Dubrovnik (1979) - „Biser Jadrana“ postao je važna sila Mediterana nakon 13. stoljeća. Taj kasnosrednjovjekovni planirani grad na južnom dijelu hrvatske obale istočnog Jadrana, svojim povijesnom jezgrom smještenom podno brda Srđ, sačuvao je kroz stoljeća do danas karakter jedinstvene urbane cjeline definirane gradskim zidinama, koja ima značajno mjesto u povijesti gradogradnje. Iako znatno uništen potresom 1667. godine Dubrovnik je uspio očuvati svoje gotičke, renesansne i barokne crkve, samostane, palače i fontane. Nakon ponovnog uništenja tijekom Domovinskog rata, Dubrovnik je bio obnavljan i putem programa UNESCO-a. (Službene stranice grada Dubrovnika)

Stari grad Dubrovnik

Plitvička jezera

Nacionalni park Plitvička jezera (1979) - Plitvice zahvaljuju svoju ljepotu i nenadmašnu atraktivnost sedri i sedrotvornom bilju. Tvorbom sedre i pregrađivanjem riječnoga korita, nastala je niska od 16 Plitvičkih jezera koja predstavlja veličanstven arhitektonski fenomen prirode okružen gustim šumama u kojima obitavaju medvjedi, vukovi i mnoge druge rijetke životinjske i biljne vrste. (Službene stranice NP Plitvička jezera)

Ranokršćanski kompleks Eufrazijeve bazilike u Poreču (1997) - Porečki katedralni sklop naziva se Eufrazijana po biskupu Eufraziju koji je sredinom VI. stoljeća temeljito preuredio katedralu i ukrasio je poznatim mozaicima. Prije Eufrazijeve pregradnje postojale su barem dvije faze ranokršćanskih građevina na istom mjestu. U Poreču je kršćanstvo utemeljeno već u 4. stoljeću te su bazilika, atrij, krstionica i episkopska palača izvanredni primjeri religiozne arhitekture, dok sama bazilika izuzetno spaja elemente klasicizma i bizanta. Apsida je bogato ukrašena figurativnim mozaicima koji predstavljaju jedne od najznačajnijih primjera te vrste u Europi. (Službene stranice grada Poreča)

Eufrazijeva bazilika - Poreč

Povijesna jezgra Trogira

Povijesna jezgra Trogira (1997) - Trogir je izvanredan primjer kontinuiteta grada. Ortogonalni plan ulica ovog otočkog naselja potječe iz helenističkog doba koji su uzastopni vladari nastavili ukrašavati s raznim izuzetnim javnim i stambenim zgradama i utvrdama. Njegove lijepe romaničke crkve upotpunjene su izuzetnim renesansnim i baroknim zdanjima. Najznačajnija građevina je trogirska katedrala s portalom zapadnih vratiju, remek-djelom majstora Radovana najznačajnijim primjerom romaničko-gotičke umjetnosti u Hrvatskoj. (Službene stranice grada Trogira)

Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku (2000) - Katedrala Sv. Jakova koja je izgrađena između 1431. i 1535. godine svjedok je bitnih razmjena u području spomeničke umjetnosti između Sjeverne Italije, Dalmacije i Toskane 15. i 16. stoljeća. Tri arhitekta - Francesco di Giacomo, Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac - razvili su strukturu u cijelosti izgrađenu od kamena uporabljajući jedinstvenu tehniku za kupolu katedrale. Rezultat je sklad kamene cjeline, metode slaganja i apsolutne harmonije unutar katedrale. (Službene stranice grada Šibenika)

Katedrala Sv. Jakova - ŠibenikRepublika Hrvatska je poslala Centru za svjetsku baštinu (WHC) pristupnu listu (Tentative List) kulturnih i prirodnih dobara. Dobra na Pristupnoj listi Republike Hrvatske su:

Kulturna dobra:
Zadar - Episkopalni sklop na Forumu
Hrvatski limes
Varaždin
Tvrđa - Osijek
Proširenje Dioklecijanove palače i povijesne jezgre Splita
Starigradsko polje
Lubenice - Cres
Burg - Dvorac Veliki tabor
Povijesno urbanistička cjelina Stona s Malim Stonom
Motovun
Pustinja Blaca
Primoštenski vinogradi
grad Korčula

Prirodno dobro:
Sjeverni Velebit
Nacionalni park Kornati i Telaščica

Kulturno i prirodno dobro:
Lonjsko polje

Republika Hrvatska je u Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a uputila novu kandidaturu za upis na Listu svjetske baštine „Starigradsko polje“ na Hvaru.

Nematerijalna baština

UNESCO je želio isti koncept proširiti i na nematerijalnu baštinu čovječanstva smatrajući ju jednako vrijednom dijelom baštine za koju još ne postoje adekvatni instrumenti zaštite. Nematerijalna kulturna baština međunarodno je prepoznata kao bitna i vitalna odrednica očuvanja kulturnog identiteta. Njeno očuvanje promiče i razvija kulturnu raznolikost, ljudsku kreativnost te ima značajnu ulogu u području nacionalnog i međunarodnog razvoja promičući toleranciju i prožimanje među kulturama.

Nematerijalna baština po svojoj definiciji predstavlja običaje, vjerovanja, znanja, vještine, pojave duhovnog stvaralaštva koja se prenose predajom, a društva, grupe ili pojedinci prepoznaju ju kao svoju baštinu, a manifestira se osobito kroz: jezik, dijalekti, govori i toponimika te usmenu predaju ili izričaje; folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, mitologije; tradicijska umijeća i obrte; znanje i vještine vezane uz prirodu i svemir; kulturološke prostore gdje se tradicionalne pučke vrijednosti sreću u povećanoj mjeri te mjesta gdje su se pričale priče, održavali sajmovi, svetkovine ili godišnje procesije.

UNESCO-vi programi promicanja nematerijalne baštine uključuju: Proglašenje remek djela usmene i nematerijalne baštine čovječanstva, Živuća ljudska blaga, Ugroženi jezici i Tradicionalna glazba svijeta.

Republika Hrvatska ratificirala je srpnju 2005. UNESCO-ovu Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Republika Hrvatska je kandidirala projekt 'Čipkarstvo u Hrvatskoj' za UNESCO-ovo Proglašenje remek dijela usmene i nematerijalne baštine čovječanstva.

Čipkarstvo u Hrvatskoj
Čipkarstvo u Hrvatskoj

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature