E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Arhiva > SMJERNICE ZA POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA – MODEL „C“
SMJERNICE ZA POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA
 
U sklopu mjera i aktivnosti za gospodarski oporavak i razvitak Zaključkom Vlade RH usvojene su SMJERNICE ZA POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA – MODEL „C“ (objavljeno u NN 46/10)
  
Temeljem članka 27. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave («Narodne novine», broj 43/01 i 8/04), članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva kulture, te sukladno točki 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 15. travnja 2010. godine ministar kulture donosi
 
R J E Š E N J E
O OSNIVANJU STRUČNE RADNE SKUPINE ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA I OCJENU
PLANA RESTRUKTURIRANJA
 
      1. Za operativnu provedbu Smjernica za pomoć poduzetnicima u teškoćama
(Model „C“) osniva se  stručna radna skupina za zaprimanje zahtjeva i ocjenu Plana restrukturiranja.
               
                2. U stručnu radnu skupinu, iz točke 1. ovoga rješenja imenuju se slijedeći članovi:
                 Blaž Žilić, ravnatelj  Uprave za gospodarenje i financiranje,
               Julijana Opačić, načelnica Odjela za računovodstvo u Upravi za gospodarenje i financiranje,
                Jadranka Koščević, voditeljica Odsjeka za financiranje i porezni i carinski sustav u  Odjelu za planiranje i financiranje, u Upravi za gospodarenje i financiranje,
                 Anita Nazor, stručna savjetnica u Samostalnom odjelu za planiranje
razvojnih projekata i analitiku,
                 Kristina Vlašiček-Novoselec, načelnica Odjela za normativne poslove u Upravi za normativne i upravno-pravne poslove,
                Branko Šiljković, viši upravni savjetnik za normativne poslove u Odjelu za normativne poslove u Upravi za normativne i upravno-pravne poslove,
                Loris Elez, načelnica Odjela za zaštićena područja u Upravi za zaštitu prirode
 
                3. Stručna radna skupina za zaprimanje zahtjeva i ocjenu Plana restrukturiranja utvrditi će postupke žurnog postupanja, te s posebnom pažnjom i dobrom vjerom pristupati rješavanju zaprimljenih predmeta sukladno Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama (Model „C“) prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 15. travnja 2010. godine.
               
                4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.
 
 
DRŽAVNI TAJNIK
 Zoran Šikić
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature