E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjižnična djelatnost  >  Arhiva   >  Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Danom objave Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci na mrežnim stranicama Ministarstva kulture započinje javna rasprava o istom koja traje 15 dana, od 4. do 18. lipnja 2010.
 
 
Nacrtom prijedloga Pravilnika utvrđuju se uvjeti i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci i to temeljnih stručnih zvanja: pomoćni knjižničar, knjižničar, diplomirani knjižničar te viših stručnih zvanja: viši knjižničar i knjižničarski savjetnik, kao i program knjižničarske jezgre i način polaganja stručnih ispita za temeljna stručna zvanja u knjižničarskoj struci utvrđena Zakonom o knjižnicama.
 
Ministarstvo kulture zaprimat će sve pisane komentare i prijedloge na e-mail: ankica.jankovic@min-kulture.hr i na adresu Ministarstvo kulture, Uprava za knjigu i knjižnice, Zagreb, Runjaninova 2.
Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu.
 
 
Hrvatsko knjižnično vijeće je na 15. sjednici održanoj 1. lipnja 2010. razmatralo prijedlog Radne skupine za izradu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. Nakon šire rasprave zaključeno je da se prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci predviđen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 69/09) i prijedlog Mjerila za ocjenjivanje stručne osposobljenosti, kao prilog Pravilnika, stavljaju na javnu raspravu na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
 
Na osnovi zaključka 14. sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća održane 22. travnja 2010. na izradi prijedloga Pravilnika sudjelovali su:
·         Radna skupina u sastavu: Alemka Belan-Simić (Knjižnice grada Zagreba), dr. sc. Zagorka Majstorović (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Zdenka Sviben (Knjižnice grada Zagreba).
·         Pri definiranju određenih članaka Pravilnika koristila su se očitovanja: dr. sc. Tatjane Aparac-Jelušić (Sveučilište u Zadru), dr. sc. Damira Hassenaya (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), dr. sc. Aleksandre Horvat (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i dr. sc. Jasmine Lovrinčević (Umjetnička akademija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) – uvjeti i način stjecanja temeljnih stručnih zvanja; Vedrane Juričić, predsjednice Povjerenstva za dodjelu zvanja višeg knjižničara i knjižničarskog savjetnika – uvjeti i način stjecanja viših stručnih zvanja; dr. sc. Daniele Živković, predsjednice Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za knjižnično osoblje – način polaganja stručnih ispita za temeljna stručna zvanja.
 
U radu su sudjelovali i djelatnici Uprave za normativne i upravno-pravne poslove i Uprave za knjigu i knjižnice Ministarstva kulture.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature