E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
UNESCO  >  Dokumenti

Statut UNESCO-a

Povelja o nacionalnim povjerenstvima

Odluka Vlade o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO

UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

 

Konvencije

Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba

Konvencija o načinima zabrane i sprječavanja ilegalnog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva nad kulturnim dobrima

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine

Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine

Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine

Konvencija za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja

 

Preporuke

Preporuka o statusu umjetnika
 


Deklaracije

Univerzalna deklaracija o kulturnoj raznolikosti

Univerzalna deklaracija o bioetici i ljudskim pravima
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a