E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Kulturna vijeća  >  Nacionalno vijeće za kulturu   >  Arhiva  >  Sjednica Nacionalnog vijeća za kulturu, 08.11.2010.
U ponedjeljak, 08. studenog 2010. pod predsjedanjem ministra kulture Republike Hrvatske mr. sc. Bože Biškupića održana je sjednica Nacionalnog vijeća za kulturu. Sjednici su bili nazočni predsjednici vijeća (ili njihovi zamjenici) koja djeluju kao savjetodavna tijela Ministarstva kulture: Jagoda Martinčević, Želimir Mesarić, Dalibor Jelavić, Snježana Abramović Milković, Zvonko Bojčić, Jozo Ivanović, Davorka Bastić, Vinko Ivić, Tonko Maroević i Teodor Celakoski. Sjednici su prisustvovali državni tajnici u Ministarstvu kulture: Zoran Šikić i Nina Obuljen te ravnatelji Uprava Ministarstva kulture: Branka Šulc, Jasminka Lokas-Strpić, Blanda Matica, Blaž Žilić, Srećko Šestan i Čedomir Višnjić.
 
Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:
 
HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE
 
Hrvatsko arhivsko vijeće je podržalo završetak obnove arhivskog spremišta na Žrnovu te arhiva u Dubrovniku, te također rješavanje pitanja novih arhivskih prostora u Bjelovaru i Varaždinu, te je posebice podržalo politiku daljnjeg razvoja mreže područnih državnih arhiva, kako radi usklađivanja s teritorijalnim ustrojem države, tako i radi jačanja kapaciteta arhivske službe kroz obrazovanje.
 
HRVATSKO KNJIŽNIČNO VIJEĆE
 
Vijeće je u proteklom razdoblju kontinuirano sudjelovalo u pripremama na provođenju prava na naknadu za javnu posudbu koje će u najkraćem razdoblju doživjeti punu primjenu. Uslijed usklađivanja zakonskih propisa Republike Hrvatske koji reguliraju autorsko i srodna prava sa zakonodavstvom Europske unije Ministarstvo kulture bilo je inicijator provedbe zakonom utvrđene obveze plaćanja naknade za javnu posudbu u javnim knjižnicama te ima ulogu posrednika između nositelja prava, odnosno Društva hrvatskih književnika kao njihova predstavnika s jedne strane, i županijskih matičnih knjižnica kao obveznika primjene prava te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg sustava evidencije s druge strane. Vijeće se uključilo u izradu podzakonskih akata koji bi trebali osigurati da se knjižničarska struka i knjižničarsko-informacijske znanosti pozicioniraju u visokoškolski sustav prilagođen europskome kontekstu i potrebama hrvatskih knjižnica.
 
HRVATSKO MUZEJSKO VIJEĆE
 
Sustav mreže muzeja nastavit će se unapređivati opremanjem konzervatorsko – restauratorskih radionica matičnih muzeja prve razine; program otpočeo 2008.g. potporom Ministarstva kulture;
U cilju uspostavljanja sigurnosti muzejskih fundusa primijenit će se standard sigurnosnih mjera i opreme koji mora uspostaviti svaka muzejska ustanova, a sredstva za provedbu ovog programa osigurava Ministarstvo kulture;
Pojačano će se nastaviti poslovima na inventarizaciji i obradi muzejske građe jer je iz izvještaja o nadzoru muzeja razvidno da su te aktivnosti bile premalo zastupljene;
Nastavit će se opremanje svih muzeja i galerija informatičkom opremom i programima u cilju stvaranja uvjeta za jedinstvenu obradu muzejske građe;
Poticat će se među muzejska suradnja, a osobito izložbene aktivnosti koje mogu biti uključene u programe međunarodne kulturne suradnje.
 
HRVATSKO VIJEĆE ZA KULTURNA DOBRA
 
Prioritet u financiranju u sljedećem razdoblju imat će cjeloviti projekti koji imaju završenu projektnu dokumentaciju te će se financirati izrada dokumentacije kao i međunarodni projekti. Povjerenstvo za memorijalnu baštinu dovršit će definiranje kriterija za reviziju upisa memorijalne baštine u Registar kulturnih dobara.
U idućem razdoblju donijet će se strategija o zaštiti kulturne baštine te će se uputiti u proceduru izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturne baštine. Prioritetno se mora završiti revizija cjelovitog Registra kulturnih dobara.
 
 
KULTURNO VIJEĆE ZA DRAMSKE UMJETNOSTI
 
Poticanjem sustavnije suradnje i koprodukcija nacionalnih, javnih i regionalnih kazališta, umjetničkih organizacija i ansambala, poput plesnih i glazbenih ostvarit će se kvalitetnija produkcija, stabilnost umjetničkog razvoja, smanjenje troškova produkcije i veća mobilnost umjetnika. Poticat će se daljnji razvoj mreže regionalnih kazališta, njihova programska raznolikost s ciljem veće dostupnosti kazališne umjetnosti. S ciljem daljnjeg organizacijskog i programskog razvoja poticat će se programi suvremenog plesa i plesne umjetnosti. Nastavit će se i s promocijom projekta „Noć kazališta“ i njegovim širenjem izvan granica Hrvatske.
 
KULTURNO VIJEĆE ZA GLAZBU I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI
 
Vijeće je u ovoj godini značajno redefiniralo kriterije za financiranje programa glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti s ciljem da programi pojačaju dostupnost kulture na području cijele RH u cilju ostvarivanja najširih javnih potreba u kulturi. Radi daljnjeg poboljšanja djelatnosti, dostupnosti i kvalitete programa, u idućem razdoblju podizat će se razina organiziranosti, suradnje i razvoja te će se poticati kreativno stvaralaštvo i razvoj suvremenog plesa te mreža glazbenih gostovanja u RH. U suradnji s MZOŠ-em i Sveučilištem u Zagrebu nastavljaju se sve pripremne aktivnosti za osnivanje studija plesne i baletne umjetnosti i pedagogije.
 
KULTURNO VIJEĆE ZA LIKOVNE UMJETNOSTI
 
Vijeće će kroz punu primjenu kriterija poticati likovne programe i manifestacije, a osobito izložbe koje mogu biti uključene u međunarodnu kulturnu suradnju vodeći posebno računa o potrebi promoviranja suvremenih likovnih umjetnika. Vijeće će nastaviti poticati kompleksne izložbe koje ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i potencijal hrvatske umjetnosti, a kojima se prezentiraju tematske cjeline i predstavlja raznolikost kulturnih izričaja s jednakom brigom za suvremeno stvaralaštvo kao i za afirmaciju baštine.
 
KULTURNO VIJEĆE ZA NOVE MEDIJSKE KULTURE
 
Poticat će se programi koji pokazuju dugoročnost i stabilnost, kao i programi koji pridonose razvoju civilnog društva i drugih organizacija u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku te pridonose stabilizaciji izvaninstitucionalne i neprofitne scene uključujući podršku njihovoj suradnji s javnim kulturnim institucijama. U cilju daljnjeg razvoja poticat će se programi koji teže inovativnim modelima povezivanja i umrežavanja kao i njihovo uključivanje u međunarodnu kulturnu suradnju. Intenzivirati će se komunikacija s gradskim i općinskim upravama u cilju davanja podrške kvalitetnim programima, a očekuje se kako će u prvom kvartalu 2011. godine biti dovršeno donošenje Zakona o Zakladi Kultura nova.
 
KULTURNO VIJEĆE ZA KNJIGU I NAKLADNIŠTVO
 
Kroz sufinanciranje i dalje će se ustrajati u poticanju razvoja svakog segmenta u životu knjige uz nužnost pomnije evaluacije poduprtih programa.
Profilirat će se predstavljanje hrvatske knjige u inozemstvu sukladno strateškim ciljevima kulturne politike, uključivati se u međunarodne mjere suradnje u području knjige i promicanja prevođenja, poticati razmjenu književnika i prevoditelja, podizati svijest o važnosti prevođenja književnih djela kao instrumenta u međukulturnoj razmjeni. Nastavit će se revizija kriterija za financiranje u svim segmentima rada Vijeća uključujući časopise, kao i potporu i otkup te posebno pojačati skrb o potpori suvremenom književnom stvaralaštvu kroz sustav stipendija i ostalih mjera potpore.
 
 
KULTURNO VIJEĆE ZA MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE
 
Planira se: izrada jedinstvenog modela sufinanciranja manifestacija koje se održavaju u Hrvatskoj, a imaju elemente međunarodne suradnje; poticanje financiranja pojedinaca koji su samostalni umjetnici, članovi udruga ili zaposlenici institucija (čiji rad je međunarodno prepoznat) s ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti; financiranje pripremnih radova kao poticaj za višegodišnje planiranje (npr. velike izložbe, konferencije i programi EU); poticanje sufinanciranja programa koji su financirani iz predpristupnih fondova i ostalih fondova EU; jačanje predstavljanja kulture, povijesti i baštine u inozemstvu putem većih projekata koji još uvijek nedostaju.
 
Također su spomenuti značajni projekti Ministarstva kulture ostvareni u 2010. kao i planovi za sljedeće razdoblje:
 
- upis 7 fenomena nematerijalne baštine na novouspostavljenu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine svijeta, i kandidatura jednog fenomena na Popis ugrožene nematerijalne baštine (ojkanje) i dva fenomena (Sinjska alka i umijeće izrade licitara) za upis
 
- Hrvatski audiovizualni centar i Vijeće HAVC-a završili su izradu podzakonskih akata te izradili strateški dokument razvoja AV djelatnosti, a po prvi puta dodjeljuju se sredstva za poticanje razvoja scenarija čime će se osigurati još jača potpora hrvatskom filmu
 
- projekt poticanja poduzetništva u kulturi doživio je potpunu afirmaciju te će se u narednom razdoblju raditi na dodatnoj razradi kriterija kako bi se što efikasnije pomoglo ostvarivim projektima.
 
- Vijeće projekta „Hrvatska kulturna baština“ u okviru Nacionalnog projekta digitalizacije prihvatilo je daljnju provedbu projekta u trajanju od dvije godine (2010.-2011.), javnu dostupnost i zaštitu građe, razvoj novih usluga i proizvoda, predstavljanje i promidžbu građe, korištenje novih tehnologija, 3D laserskog skeniranja u funkciji digitalizacije kulturno – povijesnih – graditeljskih spomenika Republike Hrvatske, suradnju sa arhivima, knjižnicama i muzejima uključenim u Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština“ s ciljem izrade metapodataka digitalizirane baštine prema formatima Europeane i valorizaciju u europskom kontekstu.
 
- u sklopu UNESCO-ovog Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru u 2011. održat će se Svjetski kongres podvodnih arheologa.
 
- Veliki koraci učinjeni su u 2010. godini otvorenjem dva značajna muzeja, u Krapini Muzej Krapinskih neandertalaca koji je u samo 6 mjeseci zabilježio više od 100.000 posjetitelja ali isto tako i u Iloku otvorenjem Muzeja grada Iloka i Muzeja na otvorenome - Dvor kneževa iločkih, te obnovom dvorca obitelji Odescalchi.
 
- od velikih međunarodnih projekata, u 2011. planirani su Dani hrvatske kulture u Ruskoj federaciji 2011. obuhvatit će likovne, glazbene i kazališne programe te susrete književnika kao odgovor na Dane ruske kulture u Hrvatskoj u 2010. koji su doživjeli veliki uspjeh, a za sudjelovanje na Bijenalu u Veneciji 2011., izbornice WHW predložit će koncepciju izložbe tijekom prosinca 2010, a započele su i intenzivne pripreme za predstavljanje Hrvatske kulture u Francuskoj u 2012 godini u okviru manifestacije Kulturna sezona.
 
- u zaštiti kulturne baštine planira se donošenje Strategije očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine te upućivanja u proceduru izmjene dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturne baštine
 
- u području knjige i nakladništva, bit će operacionalizirano pravo javne posudbe; a realiziran je natječaj za potporu izdavanju časopisa koji je od ove godine obuhvatio i elektroničke publikacije te će se tako u sljedećoj godini, uz redovne časopise, vrednovati i sufinancirati i elektroničke publikacije iz užeg područja kulture.
 
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature