E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Vizija, misija i ciljevi Ministarstva kulture

Vizija: Vizija Ministarstva kulture jest društvo kojem su sloboda kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i medija te zaštita kulturne baštine temelj očuvanja i razvitka kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda i Europskoj uniji.
 
Misija: Misija Ministarstva kulture jest osiguranje normativnih, organizacijskih, financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za razvitak kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, medija, zaštitu i očuvanje kulturne baštine u Republici Hrvatskoj te predstavljanje hrvatske kulture u Europi i svijetu i podupiranje svestrane međunarodne kulturne suradnje.


Ciljevi: 
 

Opći cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje te javne komunikacije 


Posebni cilj 1.1. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i
                              participaciji u kulturi
Posebni cilj 1.2. Razvoj nezavisne (izvaninstitucionalne) kulture           
Posebni cilj 1.3. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
Posebni cilj 1.4. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti
Posebni cilj 1.5. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
Posebni cilj 1.6. Održivi medijski sustav koji zadovoljava demokratske i
                              kulturne potrebe građana
  
 
Opći cilj 2. Zaštićena i očuvana kulturna baština
Posebni cilj 2.1. Razvoj službe zaštite i očuvanja kulturne baštine Republike 
                              Hrvatske
Posebni cilj 2.2. Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim
                              dobrima
Posebni cilj 2.3. Razvoj muzejsko-galerijske djelatnosti
Posebni cilj 2.4. Razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito
                              preuzimanje arhivskog gradiva
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature