E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Natječaji Ministarstva kulture za zapošljavanje
Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Ministarstva kulture o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u 'Narodnim novinama' (Objava: Narodne novine - Službeni list RH - Oglasni dio).16.11.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u:  A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti, Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret, 1) Stručni suradnik/ica VSS  – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);  B) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 1) Stručni referent/ica u pisarnici, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   C) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, 1) Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   D) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za arhive i digitalizaciju, Služba za digitalizaciju kulturne baštine, 1) Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   E)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 1) Stručni referent/ica, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   F) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   G)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 1) Stručni referent/ica, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

12.11.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u:  A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju, 1) Viši stručni savjetnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice);   B) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Služba za Kreativnu Europu, 1) Stručni suradnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice);   C)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Krapini, 1) Stručni referent/ica- dokumentarist, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   D) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Krapini, 1) Stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice); E) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zadru, 1) Stručni savjetnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
 
 
 Arhiva


 

 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a