E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a

Prema odredbi članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 i 85/13) isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekata po ugovorima sklopljenim prije dana stupanja na snagu Zakona o PDV-u (NN 73/13), oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Sukladno tome, porezna oslobođenja za programe koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj, nastavljaju se primjenjivati do završetka provedbe tih programa.
Porezna oslobođenja propisana ostalim međunarodnim ugovorima koji nisu sklopljeni u okviru IPA projekata ne mogu se primjenjivati obzirom da niti Direktivom Vijeća 2006/112/EZ s kojom je Zakon usklađen nisu propisana oslobođenja u takvim slučajevima.
U vezi mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem međunarodnih ugovora koji su sklopljeni nakon 1. srpnja 2013. napominje se da prema odredbama Zakona i Pravilnika ne postoji mogućnost primjene takvih oslobođenja, a što je u skladu i sa Direktivom Vijeća 2006/112/EZ.
Za ugovore sklopljene prije 1. srpnja 2013. godine unutar komponente I i Programa Unije (Program Kultura 2007-2013 i Media 2007), procedura oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri isporuci dobara i usluga je slijedeća:
 
  1. Korisnik projekta (ustanova koja provodi projekt) podnosi poštom državnom tijelu nadležnom za projekt kopiju ovjerenih stranica ugovora (Special Conditions – iz kojih su vidljivi uvjeti i namjena ugovora, potpisnici ugovora, iznos, naziv projekta i broj ugovora).
  2. Nadležno tijelo državne uprave pečatom i potpisom ovjerava stranice ugovora (Special Conditions) te vraća korisniku jedan primjerak ovjerenih i potpisanih stranica ugovora. Nadležno tijelo državne uprave ovjerava stranice ugovora samo jednom u tijeku projekta. Original ovjerenog ugovora čuva korisnik projekta.
  3. Korisnik projekta prilikom svake nabave treba kopirati ovjerene stranice ugovora dobivene od nadležnog  tijela državne uprave, ovjeriti ih svojim žigom i potpisom čelnika ustanove te ih predati isporučitelju. Ovjerene stranice ugovora služe isporučitelju dobara i usluga kao dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga.
  4. Korisnik projekta dužan je nadležnom tijelu državne uprave do 1. veljače tekuće godine dostaviti poštom zbirnu tablicu za prethodnu godinu na obrascu „Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a“. Obrazac je sastavni dio Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Nadležno tijelo državne uprave je u svojstvu nositelja programa dužno zbirne tablice za nabavu po svakom projektu u protekloj godini dostaviti Poreznoj upravi u veljači svake godine.
Napomena: Isporučitelji dobara i usluga obvezni su prilikom izdavanja računa na računu navesti naziv projekta i broj ugovora te slijedeći tekst iz uputa Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU): VAT exemption can be realized (Article 13 within Annex II of the Framework Agreement between European Commission and the Government of the Republic of Croatia regarding participation of the Republic of Croatia in assistance programms of the European Community – „Official Gazette; International Agreements“ No. 8/02 and 11/02 – and Article 102 of the Regulation of VAT – „Official  Gazette“ No. 149/09).
 
Korisnici projekta ovjerene stranice ugovora (Special Conditions) šalju Službi za europske poslove i fondove Europske unije unutar Ministarstva kulture.

Kontakt podaci:
Martina Klepić Novalija
Tel: + 385 (0)1 4866 264
Fax: + 385 (0)1 4866 586
E-mail: martina.klepic.novalija@min-kulture.hr

 

 


• • Obrazac izvješća o ostvarenim oslobođenjima PDV-a. doc
 Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a