E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nepokretna kulturna baština  >  Nepokretna kulturna dobra upisana na UNESCO-ov popis svjetske baštine

1. Povijesni kompleks Splita i Dioklecijanova palača


2. Stari grad Dubrovnik 
 
3. Nacionalni park Plitvička jezera 

4. Kompleks Eufrazijeve bazilike u povijesnom središtu Poreča 
 

 


5. Povijesni grad Trogir

6. Katedrala Svetog Jakova u Šibeniku

7. Starogradsko polje, Hvar 

8. Stećci

9. Obrambeni sustavi Republike Venecije 16. i 17. st. u Zadru i Šibeniku10. Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i drugih regija Europe  

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature