E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nepokretna kulturna baština  >  Nepokretna kulturna dobra upisana na UNESCO-ovu listu svjetske baštine  >  1. Povijesni kompleks Splita i Dioklecijanova palača
Posebnost ovoga povijesnog grada očituje se u zajedništvu i prisutnosti dijelova veličanstvene kasnoantičke građevine, te njezinoga trajnog pregrađivanja i prilagođavanja i, u zrelom srednjem vijeku, obogaćivanja novogradnjama romaničkoga, gotičkoga i renesansnoga sloga.

Rimski car Dioklecijan sagradio je početkom 4. stoljeća, u blizini njegove rodne Salone, na području ondašnjeg naselja Aspalathos, golemu palaču kao kombinaciju karakterističnih kasnoantičkih formi - raskošne i bogato ukrašene vile i vojnog tabora, utvrđenog kulama i zidinama.  Kada je početkom 7. stoljeća Salona razrušena, preživjeli stanovnici sklonili su se u palaču koja je zbog novih i sve većih potreba prerasla u grad. Palača cara Dioklecijana, po očuvanosti cjeline i pojedinih izvornih dijelova, jedno je od najznačajnijih djela kasnoantičke arhitekture. 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature