E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nepokretna kulturna baština  >  Nepokretna kulturna dobra upisana na UNESCO-ovu listu svjetske baštine  >  3. Nacionalni park Plitvička jezera
Ovaj park svoju ljepotu i nenadmašnu atraktivnost zahvaljuje geološkom procesu koji u krškom krajoliku, taloženjem sedre kroz tisućgodišnja stvara prirodne barijere, uz formiranje 16 stepenastih, većih i nekoliko manjih riječnih jezera, međusobno povezanih slapovima, od kojih je Veliki slap sa svojih 78 metara najveći u Hrvatskoj. 

U procesu stvaranja barijera, koji traje i danas, važnu ulogu imaju sedrotvorne biljke, alge i mahovine, što ga čini  iznimno osjetljivim biodinamičkim sustavom. Specifičnost parka su i sedrene spilje, nastale unutar sedrenih barijera. Ukrašene su sedrenim tvorevinama, ali i stalaktitima i stalagmitima raznolikih boja koje potječu od mahovina i algi, često skrivenih ispod slapova. Bogatstvo i raznolikost flore i faune na relativno maloj površini Parka predstavlja također svojevrstan fenomen.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature