E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nepokretna kulturna baština  >  Nepokretna kulturna dobra upisana na UNESCO-ovu listu svjetske baštine  >  5. Povijesni grad Trogir
Srednjovjekovni grad Trogir izvanredan je primjer kontinuiteta naselja tijekom 4000 godina i, kao takav, jedan od najstarijih gradova na Mediteranu. Podignut je kao grčka kolonija, a današnje gusto romaničko gradsko tkivo čuva u svojoj osnovi helenističku, a potom rimsku matricu.

U 13. i 14. stoljeću, zapadno od ovalnog prstena romaničkoga grada, dograđen je Borgo-Varoš, a sredinom 15. stoljeća dovršena je gradnja velikog kaštela Kamerlengo, na jugozapadnom uglu. Vrhunac gradogradnje očituje se u privatnim, stambenim, javnim i kultnim građevinama ranoga i zreloga srednjeg vijeka, od kojih je nekoliko desetaka sačuvanih patricijskih kuća i sklopova često obilježeno arhitektonskom plastikom visoke klesarske vrsnoće.

Posebno valja spomenuti katedralu sv. Lovre, s vrhunskim romaničkim kiparskim ciklusom glavnog portala majstora Radovana - najmonumentalnijeg djela romaničko-gotičkog stila u Hrvatskoj.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature