E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nepokretna kulturna baština  >  Nepokretna kulturna dobra upisana na UNESCO-ov popis svjetske baštine  >  6. Katedrala Svetog Jakova u Šibeniku
Ova jedinstvena građevina, koja je u sebi objedinila gotičke i renesanse karakteristike, rađena je prema projektu Jurja Dalmatinca, a dovršio ju je Nikola Firentinac, početkom 16. stoljeća.

Na kamenoj katedrali posebno se ističu svod i kupola s inovativnim tehničkim rješenjima, od međusobno utorenih kamenih ploča, a organička stopljenost arhitekture i skulpture najviše se očituje u frizu na apsidi s nizom od 74 isklesane glave izrazito portretnih karakteristika koje ulaze u red najznačajnijih graditeljskih ostvarenja toga vremena.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature