E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Povjerenstva za polaganje stručnih ispita i dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci
Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci
Predsjednica Povjerenstva: Mirjana Hurem, viša arhivistica, Hrvatski državni arhiv
Članovi: dr. sc. Vida Pavliček, arhivska savjetnica, Državni arhiv u Varaždinu, dr. sc. Melina Lučić, arhivska savjetnica, Hrvatski državni arhiv
Zamjenici članova: dr. sc. Dražen Kušen, viši arhivist, Državni arhiv Osijek, dr. sc. Elvis Orbanić, Državni arhiv u Pazinu

Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci:
Članovi: dr. sc. Stjepan Razum, arhivski savjetnik, pročelnik Odjela Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu u Hrvatskom državnom arhivu; Zita Jukić, viša arhivistica, voditeljica Odjela društvenih službi, osobnih obiteljskih fondova i zbirki matičnih knjiga u Državnom arhivu u Osijeku,; Boris Zakošek, dipl. soc., arhivski savjetnik, voditelj Odjela za obradu i sređivanje arhivskog gradiva u Državnom arhivu u Rijeci.
Zamjenici članova: mr. sc. Dubravka Kolić, viša arhivistica, voditeljica Odjela za zaštitu, obradu i sređivanje arhivskog gradiva od nacionalnog značaja od 1813. do 1918. godine u Državnom arhivu u Zadru; Zora Hendija, prof., viša arhivistica, voditeljica Odjela za dokumentaciju i informacije u Državnom arhivu u Zagrebu.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a