E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nepokretna kulturna baština  >  Registar kulturnih dobara  >  Javna objava u Narodnim novinama
 ▪ Lista zaštićenih kulturnih dobara

1/2011. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2011. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 92/11)

6/2010. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2010. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 46/11)

4/2010. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2010. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 115/10)

2/2010. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2010. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 73/10)

6/2009. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2009. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 55/10)

2/2005. - Ispravak Izvoda iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2005. - Liste zaštićenih kulturnih dobara (50/10)

4/2009. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2009. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 17/10)

2/2009. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2009. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 142/09
8/2008. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 8/2008. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 110/09)

6/2008. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2008. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 34/09)

4/2008. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2008. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 61/ 09)

2/2008. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2008. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 145/08)

8/2007.  - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 8/2007. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 87/08)
 
6/2007.  - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2007   - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 12/08)

4/2007.  - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2007. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 111/07)

2/2007  - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2007.- Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 58/07)
6/2006. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2006.- Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 35/07)
4/2006. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2006. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 23/07)

2/2006. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2006. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 124/06)
 
6/2005. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2005. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 28/06)
 
4/2005. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2005. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 5/06)
 
2/2005. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2004. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 109/05)
 
8/2004. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 8/2004. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 71/05)
 
6/2004. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2004. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 18/05)
 
4/2004. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 111/04)
 
2/2004. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2004. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 80/04)
 
6/2003. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2003. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 22/04)
 
4/2003. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2003. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 2/04)
 
1/2003. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2003. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 63/03)
 
3/2002. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2002. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 18/03)
 
1/2002. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2002. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 151/02)▪ Lista preventivno zaštićenih dobara 

2/2011. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2011. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 91/11)

5/2010. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2010. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 46/11)

3/2010. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2010. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 115/10)

1/2010. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2010. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 73/10)

5/2009. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2009. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 55/10)

3/2009. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2009. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 17/10)

1/2009. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2009. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 142/09)
 
7/2008. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 7/2008. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 110/09)

5/2008. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2008 - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 34/09)

3/2008. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2008 - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 61/09)

1/2008. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2008 - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 145/08)

7/2007. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 7/2007 - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 87/08)

5/2007. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2007 - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 12/08)

3/2007. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2007 - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 111/07)

1/2007. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2007 – Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 58/07)

5/2006. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2006 – Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 35/07)

3/2006. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2006. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 23/07)
 
1/2006. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2006. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 124/06)
 
5/2005. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 28/06)
 
3/2005. -  Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 5/06)
 
1/2005. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 109/05)
 
7/2004. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 71/05)
 
5/2004. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 18/05)
 
3/2004. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2004. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 111/04)
 
1/2004. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2004. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 80/04)
 
5/2003. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2003. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 22/04)
 
3/2003. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2003. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 2/04)
 
2/2003. - Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2002. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 63/03)
 
4/2002. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2002. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 18/03)
 
2/2002. - Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2002. - Lista preventivno zaštićenih dobara (NN 151/02)
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature