E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi  >  Opći propisi

- Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna (NN 46/18)
- Tumačenja Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (Tumačenja 20.siječnja, Tumačenja 29. ožujka)

- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17)
- Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 77/14, NN 83/14, NN 122/2015, 10/17122/17)
- Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11)
- Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja (NN 37/16)
- Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 41/16, NN 45/16)   
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (NN 42/16)
- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16)
- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske (NN 44/16)
- Uredba o izmjenama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 118/16)
- Odluka o  isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 118/2017)
- Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020. (NN 22/17)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18)
- Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (NN 70/16, 74/17, 71/18)
- Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18)
- Zakon o procjeni učinaka propisa (NN 44/17)
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18


 

Odlučivanje u kulturi
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)

Ustanove u kulturi
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Financiranje kulture
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93, NN 38/09)
- Zakon o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11)
- Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća-Croatia House" (NN 123/13)

Pravilnici
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
- Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (NN 45/18)
- Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (NN 54/19)

Uredbe
-
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture  (NN 17/17

Nagrade u kulturi
- Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91)
- Pravilnik o radu odbora 'Nagrade Vladimir Nazor' (NN 46/92)
- Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor" (NN 16/18)  
- Odluka o 'Nagradi Iso Velikanović' (NN 82/05, NN 120/14, NN 21/17)
- Odluka o 'Nagradi Vicko Andrić' (NN 82/05, NN 33/13)
- Odluka o "Nagradi Ivo Horvat¨" (NN 96/06)
- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi (NN 71/08)

Odluke
- Odluka o osnivanju povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama i Hrvata u Bosni i Hercegovini, u 2003. godini (NN 41/03; NN 124/03 - Odluka o izmjeni odluke)
- Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (NN 28/19)

Međunarodni pravni propisi
-
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura  ( od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07)
- Europska kulturna konvencija ( NN-MU 1/99)
- Konvencija o osnivanju Organizacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (NN-MU 1/99)
- Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (NN-MU 12/93)
- Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti i promicanju  raznolikosti kulturnih izričaja (NN-MU, br. 5/06, 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji (NN-MU , br. 4/07, 9/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji( NN-MU, br. 11/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji (NN-MU, br.11/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj  i prosvjetnoj suradnji (NN-MU, br. 11/07)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN-MU 1/09) 
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture (NN-MU 5/09
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti (NN-MU 12/09)

Programi
Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine .pdf 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature