E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi  >  Arhivska djelatnost

Zakoni:
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)
- Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)


Pravilnici:
- Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
- Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
- Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
- Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
- Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
- Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Uredbe:
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/07, 78/17)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/08)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN 121/08)

Odluke:
- Odluka o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom Državnom Arhivu  (NN 22/95)

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature