E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Strateško planiranje

 


Služba za strateško planiranje i analitiku
Voditelj: Krešimir Račić
tel: 01 4866 580
e-pošta: kresimir.racic@min-kulture.hr 
Sanja Markušev-Jelačić, viša stručna savjetnica
sanja.markusev-jelacic@min-kulture.hr ; 01/4866-512
Marija Šurin, stručna referentica
marija.surin@min-kulture.hr ; 01/4866-540


- Boris Jurinić: Strateško planiranje u kulturi – iskustva i izazovi, TIM4PIN MAGAZIN, br. 2/2013., str. 135-137.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a