E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi  >  Muzejska djelatnost

Zakoni:
- Zakon o muzejima (NN 61/18)
- Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
- Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01)

Pravilnici:

- Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)


Uredbe:
- Uredba o 'Muzejima Hrvatskog zagorja' (NN 49/92)
- Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskog zagorja (NN 11/99)
- Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog centra (NN 11/99)
- Uredba o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja (NN 171/03)
- Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (NN 57/05)
- Uredba o osnivanju Muzeja Narona (NN 57/05, NN 74/06, NN 31/14)
- Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru (NN 67/06 )
- Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (NN 94/07, NN 110/09)
- Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture (NN 23/13)
- Ugovor o osnivanju Muzeja Apoksiomena .pdf
- Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (NN 121/17)

Odluke:
- Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac (NN 20/90)
- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića (NN 102/07)
- Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom evolucije i nalazište pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini (NN 134/02)

Međunarodni pravni propisi:
- Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/02, 10/03)

 

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature