E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Arhiva - Strateško planiranje   >  JAVNOKULTURNE POTREBE REPUBLIKE HRVATSKE
USUSRET KLJUČNIM INDIKATORIMA HRVATSKE KULTURE

I. Proračuni za kulturu općina, gradova, županija i Ministarstva kulture u 2011. godini

Indikatori udjela kulture u 2011. godini:

 • u državnom proračunu – 0,71%
 • u lokalnim proračunima – 6,18%
 • u ukupnom javnom proračunu – 1,49%

Kultura u BDP-u – 0,69%
         
Kultura po glavi stanovnika:

 • 545 kune
 • 72 eura

II. Redovna djelatnost ustanova u kulturi u 2011. godini

Indikatori udjela redovne djelatnosti u kulturi RH u 2011. godini:

 • broj ustanova: 490 (lokalna razina: 426; državna razina: 64)
 • broj zaposlenih: 8.222 (lokalna razina: 5.854; državna razina: 2.368)

Tri istaknute djelatnosti u financiranju redovne djelatnosti ustanova u kulturi:

 • Dramska (kazališna) – 28%
 • Muzejsko-galerijska – 21%
 • Knjižnična – 19%

III. Programska djelatnost kulture u Republici Hrvatskoj u 2011. godini 

Indikator udjela programske djelatnosti kulture u ukupnim javnim izdvajanjima za kulturu RH u 2011. godini - 47%

Indikatori udjela programske djelatnosti kulture po razinama izdvajanja za kulturu RH u 2011. godini:

 • Izdvajanje lokalne razine za programsku djelatnost – 39%
 • Izdvajanje državne razine za programsku djelatnost – 57 %
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi