E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Arhiva - Strateško planiranje   >  JAVNOKULTURNE POTREBE REPUBLIKE HRVATSKE  >  REZULTATI ISTRAŽIVANJA PREMA ŽUPANIJAMA S ODGOVORIMA IZVJEŠTAJNIH JEDINICA  >  Bjelovarsko-bilogorska županija
Bjelovarsko-bilogorska županija

 


Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Bjelovarsko-bilogorsku županiju:  2011. 2012. • 2013.

ŽUPANIJA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA: 2011.2012. • 2013.
 
GRADOVI
 
BJELOVAR: 2011.2012. • 2013.
ČAZMA: 2011.2012. • 2013.
DARUVAR: 2011.2012. • 2013.
GAREŠNICA: 2011. • 2012. • 2013.
GRUBIŠNO POLJE: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Berek: 2011.2012. • 2013.
Dežanovac: 2011. • 2012. • 2013.
Đulovac: 2011.2012. • 2013.
Hercegovac: 2011.2012. • 2013.
Ivanska: 2011. 2012. • 2013.
Kapela: 2011.2012. • 2013.
Končanica: 2011. • 2012. • 2013.
Nova Rača: 2011. • 2012. • 2013.
Rovišće: 2011. 2012. • 2013.
Severin: 2011. • 2012. • 2013.
Sirač: 2011.2012. • 2013.
Šandrovac: 2011. • 2012. • 2013.
Štefanje: 2011. • 2012. • 2013.
Velika Pisanica: 2011. • 2012. • 2013.
Velika Trnovitica: 2011. • 2012. • 2013.
Veliki Grđevac: 2011.2012. • 2013.
Veliko Trojstvo: 2011.2012. • 2013.
Zrinski Topolovac: 2011. • 2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Bjelovarsko-bilogorsku županiju: 2011. • 2012. • 2013.
 

Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi