E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi  >  Kazališna i glazbeno scenska djelatnost

Zakoni:
- Zakon o kazalištima (NN 71/06, NN 121/13, NN 26/14)

Pravilnici:
-
Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16)
- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto (NN 61/18)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre (NN 58/11, 31/19)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala  Varaždinske barokne večeri (NN 76/11)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri (NN 55/11)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (NN 116/08)
- Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik - Hrvatska (NN 14/13)
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb (NN 69/14, 56/17, 45/19)
 

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature