E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Arhiva - Strateško planiranje   >  JAVNOKULTURNE POTREBE REPUBLIKE HRVATSKE  >  REZULTATI ISTRAŽIVANJA PREMA ŽUPANIJAMA S ODGOVORIMA IZVJEŠTAJNIH JEDINICA  >  Karlovačka županija
Karlovačka županija

 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Karlovačku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA: 2011.2012. • 2013.

GRADOVI

DUGA RESA: 2011.2012. • 2013.
KARLOVAC: 2011.2012. • 2013.
OGULIN: 2011.2012. • 2013.
OZALJ: 2011.2012. • 2013.
SLUNJ: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Barilović: 2011. • 2012. • 2013.
Bosiljevo: 2011.2012. • 2013.
Cetingrad: 2011. 2012. • 2013.
Draganić: 2011.2012. • 2013.
Generalski Stol: 2011.2012. • 2013.
Josipdol: 2011. • 2012. • 2013.
Kamanje: 2011. • 2012. • 2013.
Krnjak: 2011.2012. • 2013.
Lasinja: 2011.2012. • 2013.
Netretić: 2011.2012. • 2013.
Plaški: 2011. • 2012. • 2013.
Rakovica: 2011.2012. • 2013.
Ribnik: 2011. • 2012. • 2013.
Saborsko: 2011. • 2012. • 2013.
Tounj: 2011. • 2012. • 2013.
Vojnić: 2011.2012. • 2013.
Žakanje: 2011. • 2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Karlovačku županiju: 2011. • 2012. • 2013.


 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature