E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Arhiva - Strateško planiranje   >  JAVNOKULTURNE POTREBE REPUBLIKE HRVATSKE  >  REZULTATI ISTRAŽIVANJA PREMA ŽUPANIJAMA S ODGOVORIMA IZVJEŠTAJNIH JEDINICA  >  Koprivničko-križevačka županija
Koprivničko-križevačka županija

 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Koprivničko-križevačku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA: 2011. 2012. • 2013.

GRADOVI
 
ĐURĐEVAC: 2011.2012. • 2013.
KOPRIVNICA: 2011.2012. • 2013.
KRIŽEVCI: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Drnje: 2011. • 2012. • 2013.
Đelekovec: 2011.2012. • 2013.
Ferdinandovac: 2011.2012. • 2013.
Gola: 2011. • 2012. • 2013.
Gornja Rijeka: 2011. • 2012. • 2013.
Hlebine: 2011. • 2012. • 2013.
Kalinovac: 2011.2012. • 2013.
Kalnik: 2011.2012. • 2013.
Kloštar Podravski: 2011. • 2012. • 2013.
Koprivnički Bregi: 2011. • 2012. • 2013.
Koprivnički Ivanec: 2011. • 2012. • 2013.
Legrad: 2011.2012. • 2013.
Molve: 2011.2012. • 2013.
Novigrad Podravski: 2011.2012. • 2013.
Novo Virje: 2011. • 2012. • 2013.
Peteranec: 2011.2012. • 2013.
Podravske Sesvete: 2011. 2012. • 2013.
Rasinja: 2011. • 2012. • 2013.
Sokolovac: 2011. 2012. • 2013.
Sveti Ivan Žabno: 2011.2012. • 2013.
Sveti Petar Orehovec: 2011. • 2012. • 2013.
Virje: 2011.2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Koprivničko-križevačku županiju: 2011. • 2012. • 2013.

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature