E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Arhiva - Strateško planiranje   >  JAVNOKULTURNE POTREBE REPUBLIKE HRVATSKE  >  REZULTATI ISTRAŽIVANJA PREMA ŽUPANIJAMA S ODGOVORIMA IZVJEŠTAJNIH JEDINICA  >  Primorsko-goranska županija
Primorsko-goranska županija

 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012.  i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Primorsko-goransku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA: 2011.2012. • 2013.

GRADOVI

BAKAR: 2011. • 2012. • 2013.
CRES: 2011.2012. • 2013.
CRIKVENICA: 2011.2012. • 2013.
ČABAR: 2011. • 2012. • 2013.
DELNICE: 2011. • 2012. • 2013.
KASTAV: 2011. • 2012. • 2013.
KRALJEVICA: 2011.2012. • 2013.
KRK: 2011. • 2012. • 2013.
MALI LOŠINJ: 2011.2012. • 2013.
NOVI VINODOLSKI: 2011.2012. • 2013.
OPATIJA: 2011. • 2012. • 2013.
RAB: 2011. • 2012. • 2013.
RIJEKA: 2011.2012. • 2013.
VRBOVSKO: 2011.2012. • 2013.

OPĆINE
 
Baška: 2011.2012. • 2013.
Brod Moravice: 2011.2012. • 2013.
Čavle: 2011.2012. • 2013.
Dobrinj: 2011.2012. • 2013.
Fužine: 2011. • 2012. • 2013.
Jelenje: 2011. • 2012. • 2013.
Klana: 2011. • 2012. • 2013.
Kostrena: 2011.2012. • 2013.
Lokve: 2011. • 2012. • 2013.
Lopar: 2011. • 2012. • 2013.
Lovran: 2011.2012. • 2013.
Malinska – Dubašnica: 2011. • 2012. • 2013.
Matulji: 2011. • 2012. • 2013.
Mošćenička Draga: 2011. • 2012. • 2013.
Mrkopalj: 2011. • 2012. • 2013.
Omišalj: 2011. • 2012. • 2013.
Punat: 2011. • 2012. • 2013.
Ravna Gora: 2011.2012. • 2013.
Skrad: 2011.2012. • 2013.
Vinodolska općina (sj. Bribir): 2011. • 2012. • 2013.
Viškovo: 2011.2012. • 2013.
Vrbnik: 2011. • 2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Primorsko-goransku županiju: 2011. • 2012. • 2013.

 

Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi