E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Arhiva - Strateško planiranje   >  JAVNOKULTURNE POTREBE REPUBLIKE HRVATSKE  >  REZULTATI ISTRAŽIVANJA PREMA ŽUPANIJAMA S ODGOVORIMA IZVJEŠTAJNIH JEDINICA  >  Splitsko-dalmatinska županija
Splitsko-dalmatinska županija

 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Splitsko-dalmatinsku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA: 2011. • 2012. • 2013.

GRADOVI

HVAR: 2011.2012. • 2013.
IMOTSKI: 2011.2012. • 2013.
KAŠTELA (SJ. KAŠTEL SUĆURAC): 2011.2012. • 2013.
KOMIŽA: 2011. • 2012. • 2013.
MAKARSKA: 2011. • 2012. • 2013.
OMIŠ: 2011.2012. • 2013.
SINJ: 2011. • 2012. • 2013.
SOLIN: 2011. • 2012. • 2013.
SPLIT: 2011.2012. • 2013.
STARI GRAD: 2011.2012. • 2013.
SUPETAR: 2011.2012. • 2013.
TRILJ: 2011. 2012. • 2013.
TROGIR: 2011.2012. • 2013.
VIS: 2011.2012. • 2013.
VRGORAC: 2011. • 2012. • 2013.
VRLIKA: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE 

Baška Voda: 2011. • 2012. • 2013.                                                                     
Bol: 2011. 2012. • 2013.
Brela: 2011. • 2012. • 2013.
Cista Provo: 2011.2012. • 2013.
Dicmo (sj. Kraj): 2011. • 2012. • 2013.
Dugi Rat: 2011. • 2012. • 2013.
Dugopolje: 2011.2012. • 2013.
Gradac: 2011. • 2012. • 2013.
Hrvace: 2011.2012. • 2013.
Jelsa: 2011. • 2012. • 2013.
Klis: 2011.2012. • 2013.
Lećavica: 2011. • 2012. • 2013.
Lokvičići: 2011. • 2012. • 2013.
Lovreč: 2011. • 2012. • 2013.
Marina: 2011. • 2012. • 2013.
Milna: 2011. • 2012. • 2013.
Muć: 2011.2012. • 2013.
Nerežišća: 2011. • 2012. • 2013.
Okrug (sj. Okrug Gornji): 2011. • 2012. • 2013.
Otok: 2011.2012. • 2013.
Podbablje (sj. Drum): 2011. • 2012. • 2013.
Podgora: 2011. • 2012. • 2013.
Podstrana: 2011. • 2012. • 2013.
Postira: 2011. • 2012. • 2013.
Prgomet: 2011.2012. • 2013.
Primorski Dolac: 2011. • 2012. • 2013.
Proložac: 2011. • 2012. • 2013.
Pučišća: 2011. • 2012. • 2013.
Runovići: 2011. • 2012. • 2013.
Seget (sj. Seget Donji): 2011. • 2012. • 2013.
Selca: 2011. • 2012. • 2013.
Sućuraj: 2011. • 2012. • 2013.
Sutivan: 2011. • 2012. • 2013.
Šestanovac: 2011. • 2012. • 2013.
Šolta (sj. Grohote): 2011. • 2012. • 2013.
Tučepi: 2011.2012. • 2013.
Zadvarje: 2011. • 2012. • 2013.
Zagvozd: 2011. • 2012. • 2013.
Zmijavci: 2011. • 2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Splitsko-dalmatinsku županiju:  2011. • 2012. • 2013.

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature