E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Arhiva - Strateško planiranje   >  JAVNOKULTURNE POTREBE REPUBLIKE HRVATSKE  >  REZULTATI ISTRAŽIVANJA PREMA ŽUPANIJAMA S ODGOVORIMA IZVJEŠTAJNIH JEDINICA  >  Varaždinska županija
Varaždinska županija

 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Varaždinsku županiju: 2011.2012. • 2013.


ŽUPANIJA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA: 2011.• 2012. • 2013.

GRADOVI

IVANEC: 2011. • 2012. • 2013.
LEPOGLAVA: 2011. • 2012. • 2013.
LUDBREG: 2011.2012. • 2013.
NOVI MAROF: 2011.2012. • 2013.
VARAŽDIN: 2011.2012. • 2013.
VARAŽDINSKE TOPLICE: 2011. • 2012. • 2013.
 
OPĆINE

Bednja: 2011. • 2012. • 2013.
Beretinec: 2011. • 2012. • 2013.
Breznica: 2011. • 2012. • 2013.
Breznički Hum: 2011.2012. • 2013.
Cestica: 2011. 2012. • 2013.
Donja Voća: 2011. • 2012. • 2013.
Gornji Kneginec: 2011.2012. • 2013.
Jalžabet: 2011.2012. • 2013.
Klenovnik: 2011. • 2012. • 2013.
Ljubešćica: 2011.2012. • 2013.
Mali Bukovec: 2011. • 2012. • 2013.
Martijanec: 2011. • 2012. • 2013.
Maruševec: 2011. • 2012. • 2013.
Petrijanec: 2011. • 2012. • 2013.
Sračinec: 2011. • 2012. • 2013.
Sveti Đurđ: 2011.2012. • 2013.
Sveti Ilija: 2011. • 2012. • 2013.
Trnovec Bartolovečki: 2011. 2012. • 2013.
Veliki Bukovec: 2011. • 2012. • 2013.
Vidovec: 2011.2012. • 2013.
Vinica: 2011. • 2012. • 2013.
Visoko: 2011. 2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Varaždinsku županiju: 2011.2012. • 2013.


 

 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi