E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
Propisi  >  Audiovizualna djelatnost

Zakoni:
-
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18)

Pravilnici:
- Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 144/14)
- Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala ( NN 5/14 , NN 61/14, 18/17)
- Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 70/19)
- Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 127/14)

Odluke:
- Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti
(NN 46/08)

Međunarodni pravni propisi:
- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04 - vrijedi do 31. prosinca 2018. godine)
- Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane) (NN-MU 5/18 - Konvencija stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine)
- Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00)
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07)
 

 
 
 
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi