E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04 i 44/09)
06.08.2012. - U tijeku je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04 i 44/09)
  Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima utvrđuju se područja za koja se osnivaju kulturna vijeća, uređuje se sastav kulturnih vijeća, pitanje sukoba interesa za članove kulturnih vijeća, obvezno osnivanje vijeća za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju više od 20 000 stanovnika. Prijelaznim i završnim odredbama propisuje se nastavak rada postojećih kulturnih vijeća, rok za izbor novoosnovanih vijeća te imenovanje dva nova člana onih Vijeća za koje se utvrdi da će imati 7 članova.

Ministarstvo kulture ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 15. rujna 2012. godine. Ministarstvo kulture će zaprimati sve pisane komentare i prijedloge na e-mail: javna.rasprava@min-kulture.hr
 

Nacrt Zakona (pdf, 164 kB)
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature