E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi  >  Ostali propisi relevantni za kulturu
Autorska prava
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 79/0780/11, 141/13, 127/14)

Udruge
- Zakon o udrugama (NN 74/14)

Zaklade i fundacije
- Zakon o zakladama i fundacijama (NN 36/95, NN 64/01)
- Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14)
- Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja (NN - MU10/00, 2/01)

Carinski propisi
- Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine NN 05/07
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona NN 05/07

Pomorski zakonik (NN181/04, NN 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)

Sudjelovanje RH u programu Kultura
Zakon o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) NN 7/07

Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice Tekst

Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture , prosvjete i znanosti Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/01

Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja Narodne novine, Međunarodni ugovori 5/05

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature