E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Audiovizualne djelatnosti   >  Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra
Na temelju članka 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine", broj 76/07, 90/11), donosi se Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra.


1. U Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra, imenuju se:

dr. sc. Bruno Kragić - za predsjednika Odbora

i za članove: 
Ivan Kujundžić,
Igor Starčević,
Gabrijela Krmpotić Kos.

2. Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora je četiri godine.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a