E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
e-Savjetovanja  >   Arhiva  >  Arhiva 2013. godina  >  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
28. ožujka 2013. - OTVORENO  INTERNETSKO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O
NACRTU PRAVILNIKA  O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI


 
Tijelo koje provodi savjetovanje: MINISTARSTVO KULTURE


U tijeku je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi.

Člankom 6. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, propisano je da stručno vrednovanje prijedloga podnesenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi provode kulturna vijeća i stručna povjerenstva za određena, točno navedena područja. Međutim, ukazala se potreba za osnivanjem stručnih povjerenstava za pojedina područja koja nisu obuhvaćena predmetnim člankom 6. te se ovim dopunama pravilnika otvara mogućnost da ministar kulture odlukom može osnovati stručna povjerenstva i za druga područja. Također, člankom 7. Pravilnika propisani su kriteriji koje će povjerenstva i vijeća primjenjivati pri stručnom vrednovanju prijedloga podnesenih na javni poziv. Ovim dopunama Pravilnika omogućit će se da ministar kulture za pojedina područja odlukom propiše dodatne ili različite kriterije od onih iz stavka 1. toga članka sukladno potrebama područja za koje se raspisuje Poziv.


Internetsko savjetovanje otvoreno je do 3. travnja 2013. godine.

 
Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Pravilniku o dopunama pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi kojeg je Ministarstvo izradilo uz savjetovanje s nadležnim tijelima državne uprave. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.
 
Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: javna.rasprava-pravilnik@min-kulture.hr

Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
 
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature