E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kultureA BACKPACK (full of)  CULTURE
  (eng.)
     RUKSAK (pun) KULTURE 2019.


 


   

   RUKSAK (pun) KULTURE 2018.

 


Sudjelovanje na programu Ruksak (pun) kulture podrazumijeva korištenje fotografija snimljenih tijekom programa, koje će se koristiti isključivo za dokumentiranje i praćenje programa Ruksak (pun) kulture na službenim stranicama Ministarstva kulture.


 

  Priručnik za kulturnu osviještenost i izražavanje .pdf

  Dodatak – primjeri dobre prakse .pdf 2017. 2015.


 


 2014.

   
           


  2013. O programu
 Iz medija

          

       
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature