E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  > Kontakt

   

   


 

Voditeljica programa Ruksak (pun) kulture:  Maja Zrnčić, prof.
Programme manager backpack culture

e-pošta: maja.zrncic@min-kulture.hr
Ministarstvo kulture RH
Ministry of Culture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 48 66 403 


 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a