E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Katalog dokumentiranosti spomenika kulture stradalih u ratu
Katalog dokumentiranosti spomenika kulture stradalih u ratu (izbor), Ministarstvo kulture i prosvjete RH, Zavod za zaštitu spomenika kulture - Odsjek za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1991-93. - str. 263, fotografija 256, grafička priloga 54
 
Sadržaj: Uvodni tekst, indeks objekata u tabličnom prikazu; Katalog 61 objekta s općim podacima, opisom oštećenja i podacima o dokumentaciji i dosadašnjim radovima; Izbor iz literature.
 
Autori: Zofia Mavar i suradnici
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature