E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Arhiva publikacija  >  Povijesna naselja - Ludbreška Podravina, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja
Povijesna naselja - Ludbreška Podravina, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1997. - str. 117, fotografije 142, kartografskih prikaza 51
 
Sadržaj: Predgovor, kratak pregled povijesti ludbreškoga kraja, osvrt na literaturu i ostale izvore; Katalog podataka grupiranih prema utvrđenoj shemi (vidi Povijesna naselja - općine Sisak) za 39 naselja na području općina Ludbreg, Donji Martijanec, Sveti Đurđ i Mali Bukovec, u prilogu tablični prikaz evidentirane graditeljske baštine ludbreške Podravine; Literatura, izvori karata i planova.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Marija Tusun
Suradnja: Katica Mutak

 
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi