E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Povijesna naselja - Istočna Slavonija, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu
Povijesna naselja - Istočna Slavonija, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Odjel za prostorno-planske mjere zaštite i Konzervatorski odjel u Osijeku, Zagreb - Osijek 1998. - str. 76, fotografija 60, kartografskih prikaza 14
 
Sadržaj: Uvod, kratki povijesni pregled, osvrt na literaturu; Katalog podataka grupiranih prema utvrđenoj shemi za 11 naselja, bibliografija; Upute za obnovu, posebni konzervatorski uvjeti za pet naselja (Apševci, Donje Novo Selo, Lipovac, Nijemci, Podgrađe); Osvrt na dosadašnji tok obnove tradicijskoga graditeljstva.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Katica Mutak, mr. Žarko Španiček, Bruno Diklić, Zofia Mavar
 
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi