E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Povijesna naselja - Lonjsko polje, Katalog ruralnih naselja
Povijesna naselja - Lonjsko polje, Katalog ruralnih naselja, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 2001. - str. 88, fotografija 59, kartografskih prikaza 35
      
Sadržaj: Uvod, osvrt na literaturu, kratki pregled povijesti Lonjskoga polja; Katalog podataka grupiranih prema utvrđenoj shemi za 23 naselja; Ocjena kulturno-povijesnih vrijednosti naselja; Literatura.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Zofia Mavar, Katica Mutak, Bruno Diklić
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature