E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Povijesna naselja - Grad Ivanić Grad, Katalog ruralnih naselja
Povijesna naselja - Grad Ivanić Grad, Katalog ruralnih naselja, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 2004. - str. 95, fotografija 85, kartografskih prikaza 27
                 
Sadržaj: Predgovor, osvrt na literaturu, povijesni razvoj ivanićgradskog područja; Katalog podataka za 25 naselja; Ocjena stanja kulturno-povijesnih vrijednosti; Literatura; Sažetak na engleskom jeziku.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Melita Lubina, Katica Mutak, Silvija Nikšić, Zofia Mavar
Obrada grafičkih priloga i priprema za tisak: Melita Lubina
   
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature