E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Katalog Ivanić-Grad, Građevine kulturno-povijesnih vrijednosti na području povijesne jezgre
 Katalog Ivanić-Grad, Građevine kulturno-povijesnih vrijednosti na području povijesne jezgre, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odsjek za kulturrno-povijesne cjeline, Zagreb 2008. - str. 92, fotografija 38, kartografskih prikaza 39
                 
Sadržaj: Uvod; Katalog građevina (ukupno 38); Sakralne građevine (1); Javne građevine (4); Stambene i stambeno-poslovne građevine (22); Tradicijske građevine (9); Privredne građevine (2); Kratice; Izvori i literatura; Kartografska dokumentacija.
                     
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Marija Tusun, Martina Strugar, Damir Filipović        

 
       
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature