E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Pakrac - Konzervatorske osnove programa obnove - metodološki pristup
Pakrac - Konzervatorske osnove programa obnove - metodološki pristup, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1996. - str. 56, fotografija 47, grafičkih priloga 25                  
                
Sadržaj: Uvod; Povijesno-urbanistička studija; Razvoj naselja - prostorne promjene, stanje očuvanosti povijesnih struktura urbanističke cjeline naselja; Arhitektonsko-urbanistička studija; Osnove valorizacije i zaštite, stupanj oštećenja objekata, osnove programa obnove; Izvori i literature, popis relevantne dokumentacije za obnovu; Izvori fotografija; Sažetak na engleskom jeziku.
                     
Autorica: Zofia Mavar
 
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature