E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Lipik - Konzervatorske osnove programa obnove
Lipik - Konzervatorske osnove programa obnove, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Zagreb 1996. - str. 63, fotografija 68, grafičkih priloga 11
                     
Sadržaj: Uvod; Povijesno-urbanistička studija: razvoj naselja - povijesni pregled, stanje očuvanosti povijesnih struktura, identifikacija povijesnih struktura, opća arhitektonsko-urbanistička studija; Arhitektonsko-urbanistička studija: osnove valorizacije i zaštite, stanje očuvanosti i ocjena vrijednosti-sinteza, stupanj oštećenja objekata, osnove programa obnove; Praktična primjena osnova programa obnove; Sažetak na njemačkom jeziku; Popis referentne dokumentacije za obnovu; Literatura; Izvori fotografija, karata i planova.
 
Autorica: Marija Tusun
  
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature