E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Mali Brijun 2003. i 2004. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture
Mali Brijun 2003. i 2004. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 2006. - str. 72, fotografija 101, grafičkih priloga 117
              
Sadržaj: Uvod; Program;
                     
Radionica Mali Brijun 2003.: Sudionici; Arhitektonsko snimanje - baterija topova 30,5 cm, baterija topova 28 cm i donjon utvrde Brioni Minor; Projektiranje - prijedlog namjene pozicija topova 30,5 i 28, prijedlog namjene baterije topova 28 cm, prijedlog namjene topovskog položaja - supersonični caffe bar, prijedlog prenamjene kaponira - Internet caffe;
                     
Radionica Barbariga 2003.: Sudionici; Prvi dojmovi; Istraživanja i analize - evidencija i identifikacija utvrda grupe Barbariga (sklonište za posadu i položaj reflektora, baterija sv. Benedetto, vojarne, baterija Caluzzi, utvrda Forno, uporište Forno, uporište Bus, sklonište Paravia, utvrda Paravia Zapad, utvrda Paravia Istok); Zaključci; Seminar - predavači i teme; Prezentacija radova; Studijski izleti; Izložba;
                     
Radionica Mali Brijun 2004.: Sudionici; Istraživanja i analize - vojni putovi tvrđave Pula, Mali Brijun - analiza razvojnih mogućnosti; Projektiranje - Muzej kamena u kamenolomu Glavina, Muzej kamena, Muzej tehnike; Dizajnerska rješenja - turistička signalizacija na Malom Brijunu; Seminar: znanstveno stručni skup - predavači i teme; Studijski izlet; Izložba;
                     
Nastavak programa; Tekstovi su na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Autori: Zofia Mavar i sudionici Radionice
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature