E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >   Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Grupa Barbariga
 Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Grupa Barbariga, Aquarium Pula, Ministarstvo kulture RH, Hrvatski odbor ICOMOS-a, Pula - Zagreb 2009. - str. 40, fotografija 18, grafičkih priloga 14, sheme
              
Sadržaj: Svi tekstovi su hrvatski/talijanski: Uvod; Obalne utvrde: Fort Monforno (Forno), Baterija Benedetto, Baterija Caluzzi; Kopnene utvrde: Paravia West i Paravia Ost, Pavaria Untertritt; Otporne točke: Forno, Bus, Giacomo, Spinida; Prateći objekti i elementi: sklonište za posadu i reflektor, vojarne, prizemna građevina u Uvali sv. Benedikta, ostalo, fortifikacijski putovi i ostali elementi sustava; Ocjena vrijednosti; Tekst na njemačkom (Küstenverteidigungsgruppe Barbariga); Tekst na engleskom (The Barbariga Defensive Group); Popis dokumentacije.
                     
Autorica: Zofia Mavar
 
 
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature